Failure Mode & Effect Analysis 4th Edition (AIAG)

การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ 4th Edition (AIAG)

 

ตามหลักการ การป้องกันมากกว่าการตรวจจับ หนึ่งในเครื่องมือที่สนับสนุนคือ FMEA

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ องค์กรที่ต้องการเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต ที่ป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ และหาทางควบคุม ป้องกัน อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้ควบคู่กับการทำ work shop เพื่อให้ทีมงานเข้าใจ และนำไปปฏิบัติได้

FMEA 4th edition (AIAG)

SKU: 126351351935
  • การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ ฉบับที่ 4